تبلیغات
4شنبه سوری و حوادث آن در سالهای گذشته 4شنبه سوری و حوادث آن در سالهای گذشته - 4 شنبه سوری امروز، 4 شنبه سوری دیروز!
 

4 شنبه سوری امروز، 4 شنبه سوری دیروز!

نویسنده: کورش کبیر موضوع: خاطرات تلخ و شیرین، 

 

http://www.mehrnews.ir/mehr_media/image/2006/03/185224_orig.jpg


آن شب که از سفر بر می گشتم به راننده ی آژانس فرودگاه گفتم چه عجب. تاکسی فرودگاه سریع وبدون انتظار گیرم آمد. گفت اینروزها خلوت است نسبتاً اما باید چهارشنبه سوری بیایی و ببینی چه خبر می شود. گفتم چطور مگه؟ گفت به دلیل خطراتی که شلوغی ها و عملیات چهارشنبه سوری دارد اکثر راننده های آژانس ترجیح می دهند در خانه بمانند و کار نکنند. خلاصه مردم بسیاری بدون وسیله خواهند بود در چنین شب هایی! گفت من خودم حاضر نیستم حتی اگر از این کارم بیرونم کنند آن شب سرکار بروم. می گفت غیر از این که بچه ها آتش های عجیب و غریب راه می اندازند و راهها و چهارراه ها را می بندند و ترافیک ناجوری به وجود می آورند، خطر آتش سوزی اتومبیل ها و انواع سوانح و .. هم وجود دارد.

اشکالی نداره اگه به عنوان این که دیگه پیر شدم و حال و هوای جوانی ندارم که برم از این ترقه ها و آتش بازی ها لذت ببرم مورد انتقاد قرار بگیرم. در هر صورت هنوز هم ترجیحم این است که شب های چهارشنبه سوری را با خوردن آجیل مشکل گشا و خواندن حافظ و گرمی و صفای محفل خانوادگی و دوستان جشن بگیرم. زیادی اولد فشن و ترسو شده ام؟ ok. No problem. take it easy son!

 

() نظرات